[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Giang Tô, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Tĩnh Giang (6); thành phố Nam Kinh; thành phố Lật Dương; Đông Bộ thuộc thành phố Thường Châu (2); Diêm Thành (2); thành phố Thường Châu (2); thành phố Đan Dương; Hưởng Thủy; Hoài An; giang Tô; khu Cao Thuần

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/江苏大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431048.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share