[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Cam Túc, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc (2); huyện Cổ Lãng; Trương Dịch (5); khu Thành Quan (3); Lan Châu (3); huyện Thủy Xương; khu Bình Xuyên; Cam Túc; khu Tây Cô


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/甘肃大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431054.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share