[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Sơn Tây, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Dương Tuyền (2); huyện Bình Định; Nam Sơn; thành phố Thái Nguyên (3); huyện Tích Dương; Bình Mai, huyện Bình Định; Đông Quan, huyện Bình Định; tiểu khu Tân Hoa; Nam Quan, huyện Bình Định; Sâm Vũ, huyện Bình Định; huyện Tắc Sơn; huyện Bình Định (2); huyện Thanh Dư; thành phố Lâm Phần; Hạnh Hoa Lĩnh; Sơn Tây

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/山西大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431044.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share