[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Bắc Kinh, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Ân Bình (2); Thuận Đức, thành phố Phật Sơn; thành phố Triều Châu; thành phố Yết Dương (6); Triều Sán; thành phố Dương Giang; thành phố Thâm Quyến (2); Sán Đầu (2); Sán Vĩ (bao gồm khu Vĩ Thành, địa khu Hải Lục Phong); Sơn Đông; Trung Quốc Đại lục; thành phố Châu Hải; huyện Long Xuyên (3)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431045.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share