[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Tây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đại Đồng (4); Sóc Châu (1); thành phố Dương Tuyền (10); thành phố Hãn Châu (3); Thái Nguyên (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/山西大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431071.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share