[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Quảng Đông tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Triệu Khánh (1); thành phố Giang Môn (14); thành phố Thâm Quyến (1); thành phố Sán Đầu (1); thành phố Mậu Danh (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431072.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share