[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Giang Tô tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hoài An (1); thành phố Thường Châu (6); Nam Kinh (4); thành phố Nam Thông (4); thành phố cảng Liên Vân (4).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/江苏大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431074.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share