[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Trương Gia Khẩu, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Uý (2); Trương Gia Khẩu (2); Kiều Đông (5); Trác Lộc; nhóm học Pháp ở khu công nghệ cao Trương Gia Khẩu; khu công nghệ cao Trương Gia Khẩu; Trương Bắc (2); Dương Nguyên; Tuyên Hoá (2); nhóm học Pháp ở Tuyên Hoá; Vạn Toàn (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/张家口大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431011.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share