[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Lang Phường, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thắng Phương; Tam Hà Yến (3); nhóm học Pháp ở Yến Giao; Yến Giao (9); nhóm học Pháp ở Thắng Phương; Lang Phường (2); Vĩnh Thanh; nhóm học Pháp ở Vĩnh Thanh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/廊坊大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431010.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share