[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đại Liên (8); nhóm học Pháp ở Kim Phổ Tân; Kim Phổ Tân (4); Kim Châu(3); Tuyền Thuỷ; nhóm học Pháp ở Trang Hà; Trang Hà; Phổ Lan Điếm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/大连大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431040.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share