[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Uý (12); Trương Gia Khẩu (3); nhóm học Pháp ở Trương Gia Khẩu (2); nhóm học Pháp ở huyện Uý (3); Hoài Lai; nhóm học Pháp ở Trác Lộc; nhóm học Pháp ở Hoài An; Hoài An.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/张家口大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431046.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share