[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm giảng chân tướng qua điện thoại ở Giai Mộc Tư; Giai Mộc Tư (16); Hoa Nam; Thang Nguyên; Giai Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431031.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share