[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Duy Phường; Chư Thành (3); Cao Mật (5); Hàn Đình; Lâm Cù; nhóm học Pháp ở Chư Thành (3); Phường Tử (3); Duy Phường (4); nhóm học Pháp ở Cao Tân; nhóm học Pháp ở Phường Tử; nhóm học Pháp ở Hàn Đình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431053.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share