[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Cát Lâm (6); Giáp Bì Câu, Hoa Điện; Hoa Điện (4); nhóm học Pháp ở Hoa Điện; Thư Lan (2); Xương Ấp; Long Đàm (3); Vĩnh Cát.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/吉林市大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431035.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share