[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Khu phát triển Thanh Đảo; nhóm học Pháp khu Lai Tây; Thanh Đảo (8); Lý Thương; nhóm học Pháp ở Thanh Đảo (4); Thành Dương; Giao Châu; Hoàng Đảo; nhóm học Pháp khu Ngạn Tân; Giao Nam, Hoàng Đảo; Bình Độ (2); nhóm học Pháp ở Bình Độ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/青岛大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431059.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share