[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Thành Đô kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Thành Đô (5); huyện Bì (7); khu Tân Tân (2); Bành Châu; huyện Đại Ấp.

Điểm học Pháp ở: Thành Đô; khu Song Lưu.

Điểm tài liệu ở khu Song Lưu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/成都大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431012.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share