[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Trịnh Châu kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Trịnh Châu (10); Huỳnh Dương (8); Tân Trịnh; Tân Mật.

Điểm học Pháp ở: Trịnh Châu; Huỳnh Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/郑州大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–430983.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share