[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Cáp Nhĩ Tân (6); huyện Ba Ngạn (2); huyện Tân; Song Thành (3); Sơn Hà, thành phố Ngũ Thường; Hà Đông, A Thành; A Thành; huyện Mộc Lan (2); Hương Phường.

Điểm học Pháp ở Cáp Nhĩ Tân; nhóm học Pháp Đại Đạo ở Tứ Phương Đài, khu Đạo Lý; đường Hà Tùng, khu Đạo Lý.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/哈尔滨大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–430999.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share