Bài một học viên tại Úc Châu

[MINH HUỆ 17-12-2006] Sáng ngày 14 tháng mười hai 2006, vụ kiện kéo dài một năm rưỡi chống ngoại trưởng Alexander Downer được kết thúc với lời hứa của Ông Downer sẽ không còn ký những giấy phép mà hạn chế việc sử dụng các băng vải của các học viên Pháp Luân Công trong những vụ phản đối hoà bình, và trả số tiền luật phí là $20, 000. Các học viên nộp đơn kiện ông Downer về sự lạm quyền trong việc ký các giấy phép để hạn chế việc sử dụng các băng vải và âm nhạc của các học viên để phản đối trước toà Đại sứ Trung Quốc tại Canberra.


Cô Kay Rubacek, phát ngôn viên Pháp Luân Công (trái), nguyên cáo Dai Zhizhen (giữa) và phụ tá luật sư ô. Newton (phải) bước ra khỏi toà án


Phỏng vấn các học viên liên hệ đến vụ kiện

Ô. Downer ngưng ký giấy phép và trình giấy bảo đảm cho toà

Vào khoảng 10:00 giờ sáng ngày 14 tháng 12, quan toà Ken Crispin của Toà Thượng Thẩm Vùng Thủ đô Úc (VTĐU) đã phát hành một bản án chung kết về vụ kiện chống Ngoại trưởng Downer. Quan toà nói rằng bị cáo Downer đã hứa không còn tiếp tục ký những giấy phép hạn chế các phản đối hoà bình của các học viên Pháp Luân Công trước Toà Đại sứ Trung Quốc. Ông đã ngưng ký các giấy phép từ tháng Ba năm nay và đã đệ trình một tờ cam kết cho toà án. Quan toà nghĩ rằng tờ cam kết là có hiệu lực tương đương với lệnh toà, và lời hứa của bị cáo Downer là còn tốt hơn lệnh toà để ngưng ký các giấy phép hạn chế các phản đối hoà bình của các học viên. Các học viên Pháp Luân Công bây giờ có thể phản đối sự vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) một cách tự do mà không bị hạn chế. Quan toà ra lệnh bị cáo Downer trả tất cả tiền phí tổn là $20, 000 và vụ kiện kết thúc.

Ô. Downer không cung cấp được bằng chứng và đề nghị giải quyết ngoại toà

Cô Kay Rubacek, phát ngôn viên Pháp Luân Công, nói rằng những người có công bằng trong tâm cần phải phơi bày sự bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại Trung Quốc và không nên phục luỵ trước áp lực của ĐCSTQ. Toà thượng thẩm đã nhóm nhiều phiên họp để nghe chứng cớ và yêu cầu ô. Downer trưng bày bằng cớ ông sử dụng quyền hành là ngoại trưởng trong việc phát hành các giấy phép. Luật sư bị cáo Bernard Collaery nói rằng Downer không thể cung cấp chứng cớ cho cáo giác của ông. Hơn nữa, nhà cựu ngoại giao Trung Quốc Trần Dụng Lâm đã tiết lộ rằng một số người trong Bộ Ngoại giao Úc đã có một thoả ước bí mật với ĐCSTQ. Ô. Downer hiểu được rằng ông sẽ phải đối đầu với sự nghi ngờ của dân chúng về sự thoả ước kín của ông. Trong tháng Ba năm nay, ông đã ngưng ký giấy chứng nhận và đề nghị giải quyết ngoại toà và trả tất cả các phí tổn toà án đổi lại ông không phải xuất hiện trước toà và không phải trả lời toà về các chứng cớ ông sử dụng sai quyền hành. Phía các học viên Pháp Luân Công không đồng ý giải quyết ngoại toà, vì họ tin rằng chủ đích của Downer là tránh sự điều tra của toà án và ông không có ý định thật sự nào để ngưng ký giấy phép.

Phán quyết của toà: Người dân trong một nước dân chủ như Úc Châu có quyền phản đối những vi phạm nhân quyền

Trong bản phán quyết của toà, quan toà xác nhận rằng trong một nước dân chủ như Úc châu, người dân có quyền phản đối các vi phạm nhân quyền. Ông có nói trong bản phán quyết rằng tin tức đầu tay và các bản báo báo điều tra khác nhau đã chứng minh rằng các học viên Pháp Luân Công có bị bức hại tại Trung Quốc. Cuộc bức hại là một vấn đề đáng ưu tư. Ông đặc biệt nói rằng ông bị cảm động vì cái chết của người chồng của nguyên cáo đầu tiên Dai Zhizhen do sự tra tấn bởi chế độ ĐCSTQ.

Dai Zhizhen: Sự lầm lỗi của ông Downer không bồi đắp được bằng $20, 000

Cô Dai nói rằng dù từ tháng ba ông Downer đã hứa không ký những giấy phép tương tự, các học viên Pháp Luân Công hy vọng phơi bày sự làm sai của ông qua việc xử lý của toà. Vì sự lạm quyền của Downer để hạn chế hoạt động của các học viên trước Toà đại sứ Trung Quốc tại Canberra, 96 tờ phép mà ông đã ký trong bốn năm qua đã dẫn sai các kênh thông tin và dân chúng Úc châu, đã làm thương tổn các học viên Pháp Luân Công, đã ủng hộ và cả đóng góp vào sự bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Cô nói, “Vì chúng tôi nghĩ rằng Ô. Downer ngưng ký giấy phép là không đủ, ông cần phải chịu trách nhiệm sự quyết định sai lầm cũa ông trong bốn năm qua. Toà án phải phán quyết rằng tất cả các giấy phép mà ông đã ký là vô hiệu lực. Vì mỗi tờ giấy phép là có hiệu lực chỉ có 30 ngày, quan toà nghĩ rằng yêu cầu của chúng tôi không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy quan toà tuyên án rằng Downer sẽ không ký giấy phép nhưng phải trả tiền phí tổn là $20, 000. Phán quyết không thoả mãn sự yêu cầu của chúng tôi. Vì vậy, để cho Úc Châu không bị một thất thoát đáng tiếc trong lịch sử thế kỷ thứ 21, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm sự giúp đỡ luật pháp để làm cho xã hội Úc Châu biết rằng sự sai lầm cũa Downer không thể được bồi đắp bằng số tiền trả là $20, 000.”

Cô Rubacek nói rằng cả thế giới bị chấn động từ khi tội ác của ĐCSTQ trong việc cắt lấy nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống được phơi bày, và bản báo cáo điều tra độc lập của luật sư quốc tế nhân quyền Canada là David Matas và David Kilgour, cựu Thư ký Nội các (Á Châu-Thái Bình Dương) của Canada được thông truyền. Gần đây, các dân biểu từ nhìều đảng phái đã hiệp lực với “Hiệp hội điều tra bức hại Pháp Luân Công” và mong ước điều tra tận cùng các tội ác của ĐCSTQ trong việc cắt lấy nội tạng của học viên còn sống. Trước công việc làm chính đáng của họ. Ô. Downer đã rõ rằng ông đã đứng về phía ĐCSTQ tà ác. Tự do, dân chủ và nhân quyền là những giá trị toàn thế giới đối với xã hội tây phương. Thương mại không thể vượt trên nhân quyền.

Nói về vụ kiện chống ngoại trưởng Downer của các học viên

Cô Rubacek nói về vụ kiện của các học viên. Để bảo vệ các nhân quyền căn bản, các học viên Pháp Luân Công tại Úc Châu đã tụ họp trước toà đại sứ Trung Quốc và trưng các băng vải đòi chấm dứt sự bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại Trung Quốc. Ngày 16 tháng ba, 2002, một ngày trước khi Ngoại trưởng Trung Quốc Tang Jiaxuan đi viếng thăm Úc châu, dưới áp lực của ĐCSTQ và sử dụng quyền hành của ông, ngoại trưởng Downer đã ký giấy phép đầu tiên để hạn chế các học viên trưng băng vải trước Toà Đại sứ Trung Quốc. Lý do được đưa ra là các băng vải và âm nhạc của các học viên đã thương tổn đến uy thế của phái đoàn Trung Quốc và Toà Đại sứ. Từ đó, Downer ký giấy phép mỗi tháng.

Trong nhiều năm qua, các học viên đã cố tìm gặp để nói chuyện với ngoại trưởng Downer để giải quyết vấn đề, nhưng không có một câu phúc đáp. Các học viên đi tìm sự giúp đỡ từ Hội đồng Nhân quyền và Cơ hội Đồng Đều. Chủ tịch John von Doussa đã đề nghị rằng các học viên nên tìm phương tiện luật pháp để ngưng Downer ký giấy phép. Vì vậy, ngày 8 tháng sáu 2005, các học viên Zhang Cuiying và Dai Zhizhen đã nộp một đơn kiện Ô. Downer nơi toà thượng thẩm VĐTU và yêu cầu toà ra lệnh Downer đừng ký những giấy phép tương tự.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/17/144891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/18/80972.html

Đăng ngày 2-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share