Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-08-2021] Sau khi đọc bài “Các học viên ở Trung Quốc Đại lục, xin hãy ngừng học Pháp trực tuyến (Bài có lời bình của Sư phụ)”, rất nhiều đồng tu có thể làm được lập tức giải tán nhóm học Pháp trên mạng, dừng học Pháp trực tuyến, ngừng sử dụng các phần mềm liên quan. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận đồng tu mượn đủ lý do để thoái thác bản thân, muốn gì làm nấy, vẫn tiếp tục kiên trì làm việc sai trái là học Pháp trực tuyến. Tôi thực sự thấy lo lắng cho bộ phận đồng tu này.

Vì Sư phụ đã giảng rõ, nếu như vẫn không quy chính, thì tình huống sẽ nghiêm trọng. Làm đệ tử Đại Pháp, nghe theo lời Sư phụ là lẽ đương nhiên. Tôi mong rằng đồng tu nào vẫn còn cố chấp vào ý kiến của mình hãy bình tĩnh lại, suy xét một cách lý tính nguyên nhân gì khiến mình chấp trước mãi không buông? Rốt cuộc mình đang duy hộ điều gì?

Có lẽ một số đồng tu sẽ nói: Chúng tôi học Pháp trực tuyến không phải là tình huống trong bài chia sẻ kia đề cập đến, chúng tôi vẫn luôn đi rất chính. Một bài viết không thể bao quát hết mọi tình huống, không có tình huống nêu ra trong bài viết cũng có thể có tình huống bất hảo khác, chỉ là bản thân không ý thức được mà thôi; ngay cả hiện giờ không có cũng không đồng nghĩa là sau này sẽ không xuất hiện. Có thể sử dụng những phần mềm này hay không, Sư phụ là người nhìn rõ nhất, đồng tu có viết bài chia sẻ này hay không thì Sư phụ đều biết rõ.

Học Pháp nhóm là hình thức tu luyện Sư phụ lưu lại cho chúng ta, cũng là lưu lại cho tương lai, có thể bước đi cho chính hay không là cực kỳ trọng yếu. Chọn lấy hình thức nào triển khai học Pháp nhóm là điều rất nghiêm trọng. Hình thức học Pháp nhóm trực diện là Sư phụ định ra, chúng ta không thể tùy ý cải biến. Tà đảng bức hại Đại Pháp nhiều năm nay, đệ tử Đại Pháp có thể vượt qua mưa gió, có thể hình thành chỉnh thể, học Pháp nhóm trực diện đã khởi được tác dụng quan trọng. Nhớ lại thời đầu, tà đảng vừa khơi mào cuộc bức hại, Bộ công an đã gấp rút đưa ra 6 lệnh cấm, nghiêm cấm học viên Đại Pháp học Pháp nhóm và luyện công tập thể. Vì sao tà ác phải cấm? Là vì học Pháp nhóm có tác dụng trọng yếu trong đề cao chỉnh thể đồng tu, tà ác cũng nhìn rõ điểm này.

Chúng ta đã thấy sự cách biệt giữa địa khu triển khai học Pháp nhóm tốt và không tốt, và cũng thấy sự cách biệt giữa đồng tu kiên trì học Pháp nhóm và đồng tu không tham gia học Pháp nhóm. Về cơ bản, địa khu nào kiên trì học Pháp nhóm thật tốt, thì ba việc ở nơi đó làm cũng khá tốt, có thể hình thành chỉnh thể giữa các đồng tu, hoàn cảnh tu luyện cũng nới lỏng một chút. Đồng tu thường xuyên tham gia học Pháp nhóm so với đồng tu không tham gia học Pháp nhóm, trạng thái tu luyện chỉnh thể tốt hơn nhiều. Rất nhiều đồng tu không tham gia học Pháp nhóm không những khó bắt kịp tiến trình Chính Pháp, mà làm ba việc cũng không tốt; một số người dần dần giống với người thường, một số thậm chí đã từ bỏ tu luyện.

Hoàn cảnh hình thành trong lúc đệ tử Đại Pháp học Pháp nhóm này rất quan trọng. Học Pháp trực tuyến khó đạt được hiệu quả như học Pháp nhóm trực diện.

Khi học Pháp nhóm, đề cao và cải biến bản thể của đồng tu được tiến hành cùng lúc, điều này không tách rời sự gia trì và diễn hóa của Sư phụ. Sư phụ đã từng giảng về cảnh tượng thù thắng của trường luyện công:

”… trên không úp trên trường luyện công có Pháp Luân lớn, [và] Pháp thân lớn ở trên nắp trông coi trường này. Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện. Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ.” (Chuyển Pháp Luân)

Tương tự, học Pháp nhóm của chúng ta cũng rất thù thắng tráng quan ở không gian khác, cũng là một trường năng lượng rất mạnh đang khởi tác dụng dung luyện và tịnh hóa đệ tử Đại Pháp. Liệu học Pháp trực tuyến có thể đạt được hiệu quả này không? Vì học Pháp trực tuyến là hình thức học Pháp không được thừa nhận, đặc biệt sau khi Minh Huệ Net đã đăng bài chia sẻ của đồng tu có lời bình của Sư phụ, ở không gian khác có lẽ nó cũng không được Sư phụ và Chính Thần bảo hộ gia trì.

Sư phụ giảng:

”Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan“ (Ma phiền, Hồng Ngâm 3)

Tạm dịch:

“Trời đất khó ngăn đường Chính Pháp
Vấn vương đệ tử nặng nhân tâm”

Sư phụ minh xác chỉ ra không thể dùng những phần mềm này trong các học viên, tôi nghĩ có lẽ là tiến trình Chính Pháp đã đi đến bước này rồi. Rất nhiều sự việc trong người thường đều là phản ánh của không gian cao tầng tại nhân loại. Những phần mềm kia cũng đối ứng với nhân tố nào đó của thiên thể vũ trụ. Nếu chúng ta giữ lại những phần mềm này, thì chẳng phải sẽ can nhiễu Sư phụ Chính Pháp, cản trở Sư phụ thanh lý không gian cao tầng đối ứng với những thứ này hay sao?

Sư phụ giảng:

”Làm người học viên, cần trợ Sư Chính Pháp, chỉ có thể làm sao viên dung cho tốt với [những gì] Sư phụ cần, thì mới là [điều] chư vị nên làm …” (Thế nào gọi là ‘trợ Sư Chính Pháp’)

Ngừng sử dụng phần mềm, dừng học Pháp trực tuyến, đây chính là điều Sư phụ yêu cầu. Chúng ta chỉ có vô điều kiện làm theo yêu cầu của Sư phụ, thì mới là chân tu, mới là thực sự trợ Sư Chính Pháp.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/4/真修就要按師父說的做-429077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/7/194967.html

Đăng ngày 18-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share