[MINH HUỆ 11-5-2011] Nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và 19 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, Ngài Rt. Hon. Stephen Harper, Thủ tướng Canada đã gửi thư cho Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vinh danh Pháp Luân Đại Pháp và tuyên dương các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã chia sẻ môn tập và truyền thống của mình với người dân Canada.

2011-5-12-1_harperphoto--ss.jpg
Ngài Stephen Harper, Thủ tướng Canada

Tôi xin vui mừng gửi những lời chúc nồng hậu nhất đến tất cả những ai đang kỷ niệm Tháng Pháp Luân Đại Pháp.

Lễ kỷ niệm kéo dài cả tháng là một dịp để nhìn lại việc Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền và tính gắn kết của nó với các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi muốn tuyên dương các thành viên của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vì đã chia sẻ môn tập và truyền thống của các bạn với người dân Canada. Sự tận tâm trong việc quảng bá lý tưởng của các bạn đã góp phần làm tăng thêm sự đa dạng và sức sống cho đất nước chúng tôi.

Xin hãy nhận từ tôi những lời chúc tốt đẹp nhất cho một lễ kỷ niệm vui vẻ và đáng nhớ.

2011-5-12-2_falundafamonth_canada--ss.jpg

Thủ tướng Rt. Hon. Stephen Harper, P.C.,
Ottawa
2011


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/13/法轮功弘传十九周年-加国总理祝贺-240719.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/14/125200.html
Đăng ngày 19-5-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share