[MINH HUỆ 19-05-2010] Ngày 13 tháng 5 năm 2010, ngài Thị trưởng David J. Cieslewicz của thành phố Madison, Wisconsin tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2010, là ngày Pháp Luân Đại Pháp vinh danh Chân – Thiện – Nhẫn ở thành phố Madison.

Lời tuyên bố của Ngài Thị trưởng

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp, hay được biết là Pháp Luân Công, là một môn rèn luyện tự cải thiện sức khỏe và ôn hòa, có nguồn gốc từ văn hóa cổ xưa ở Trung Quốc mà xoay quanh nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ , gồm có năm bài tập nhẹ nhàng, trong đó có phần thiền định; và

Xét rằng, những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp, thông qua thiền định và tu dưỡng tinh thần, được nhận thức là một phương tiện hữu hiệu giúp  cải thiện sức khỏe toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, cũng như giảm căng thẳng; và

Xét thấy, Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp đỡ hàng trăm triệu người trên thế giới cải thiện sức khỏe và nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức, cũng như giúp họ  hiểu biết sâu sắc thêm về cuộc sống, con người và vũ trụ, thông qua việc tập Pháp Luân Đại Pháp; và
Xét rằng, vượt qua ranh giới về văn hóa và chủng tộc, Pháp Luân Đại Pháp đã  đến với  cuộc sống của hơn 100 triệu người ở trên 60 đất nước, gồm có nhiều người ở Wisconsin, với các lứa tuổi, nghề nghiệp và chủng tộc khác nhau,

Xét rằng, tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả việc mở lớp học và chỗ  tập, được thực hiện bởi các tình nguyện viên và được mở ra miễn phí  cho cộng đồng; và

Xét rằng, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc là cuộc tấn công vào những quyền cơ bản của con người và không thể dung thứ ở bất cứ nơi nào trên thế giới

Do đó, bây giờ, quyết nghị rằng  Thị trưởng của thành phố Madison, Wisconsin, công bố ngày 13 tháng 5 năm 2010, là

Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Vinh danh Chân – Thiện – Nhẫn

ở Thành phố Madison

Thị trưởng David J. Cieslewicz

Ký và đóng dấu vào ngày 13 tháng 5 năm 2010 tại Tòa Thị chính thành phố

2010-5-18-madison-proclamation--ss.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/19/223972.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/20/117222.html
Đăng ngày 29-05-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share