[MINH HUỆ 14-5-2011] Ngày 12 tháng Năm, nghị sỹ Mỹ ông Patrick Meehan đã viết bức thư dưới đây cho Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Philadelphia chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Trong thư, Nghị sỹ Meehan viết : “Tôi hy vọng rằng với việc tiếp tục đề cao giá trị của Pháp Luân Đại Pháp như một phần quan trọng của văn hóa Hoa Kỳ, sẽ ngày càng có thêm nhiều người đứng lên chống lại cuộc đàn áp đang tiếp diễn.

Nghị viện Hoa Kỳ
Hạ Nghị viện

Washington DC 20515-3807
12 tháng Năm, 2011

Xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả những ai tham dự lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới năm nay tại Independence Mall ở Philadelphia. Đặc biệt việc lễ kỷ niệm được vinh danh ở Philadelphia, cái nôi của tự do và vẫn là một biểu tượng mà nhiều quốc gia nhìn vào trong những nỗ lực khuyến khích giá trị dân chủ của tự do.

Mặc dù Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn từ những khái niệm về môn thiền định và tập công truyền thống của Trung Quốc, những nguyên lý nòng cốt Chân, Thiện, Nhẫn của nó phản ánh khía cạnh tốt đẹp nhất của văn hóa Hoa Kỳ, và vì vậy, chúng ta nên tự hào rằng môn tập được công nhận tại cộng đồng địa phương chúng ta. Nhiều người Mỹ không nhận thức được rằng Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ở Trung Quốc bất chấp việc bị đàn áp bởi chính quyền Trung Quốc. Trên thực tế, một điều quan trọng là, với việc công nhận ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, tất cả chúng ta đang nỗ lực nâng cao nhận thức về việc vi phạm nhân quyền lan tràn mà nhóm người này đang phải đối mặt.

Tôi xin tuyên dương mỗi cá nhân tham dự lễ kỷ niệm năm nay, và tôi cũng muốn thể hiện tinh thần đoàn kết với những học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc chỉ vì tín ngưỡng của riêng mình. Tôi hy vọng rằng với việc tiếp tục đề cao giá trị của Pháp Luân Đại Pháp như một phần quan trọng của văn hóa Hoa Kỳ, sẽ ngày càng có thêm nhiều người đứng lên chống lại cuộc đàn áp đang tiếp diễn. Tôi vinh dự được đại diện cho Quốc hội đại vùng Philadelphia và mong đợi được tiếp tục hợp tác với các bạn trong tương lai.

Trân trọng,

Patrick Meehan
Nghị sỹ Quốc hội

2011-5-14-meehan-letter_small.JPG


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/13/美国会众议员米韩贺世界法轮大法日-240745.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/14/125176.html

Đăng ngày 19-5-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share