Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga

[MINH HUỆ 19-05-2010] Ngày 13-05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 11 và cũng là ngày sinh nhật của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga đã kỷ niệm ngày đặc biệt này trong nhiều thành phố.

2010-5-18-russia-falundafaday2-01--ss.jpg

2010-5-18-russia-falundafaday2-02--ss.jpg

2010-5-18-russia-falundafaday2-03--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở thành phố Krasnodar, Nga

Ngày 13-05-2010, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại một công viên ở Krasnodar và tổ chức nhóm tập công, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc.

2010-5-18-russia-falundafaday2-04--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở St. Petersburg của Nga

2010-5-18-russia-falundafaday2-05--ss.jpg

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong một công viên ở St. Petersburg.

2010-5-18-russia-falundafaday2-06--ss.jpg

2010-5-18-russia-falundafaday2-07--ss.jpg

Các cư dân ở St. Petersburg đọc các tấm bảng trưng bày phơi bày cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc.

2010-5-18-russia-falundafaday2-08--ss.jpg

2010-5-18-russia-falundafaday2-09--ss.jpg

Ngày 13-05, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Ngày 15-05, các học viên đã tổ chức một buổi kỷ niệm trong công viên để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp bằng cách trình diễn các điệu múa và trống lưng. Họ cũng dựng các bảng trưng bày để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/19/223971.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/5/20/117215.html

Đăng ngày 23-05-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share