[MINH HUỆ 07-05-2011] Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 12 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ông David Casiano, Thị trưởng của thị trấn Parker, Colorado, đã công bố ngày 13 tháng 5 năm 2011, là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở thị trấn Parker. Đồng thời, bà Susan Osborne, thị trưởng của thành phố Boulder, Colorado, đã công bố ngày 13 tháng 5 năm 2011, là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Dưới đây là toàn văn của hai bản công bố:

Thị trấn Parker
Colorado
Công bố
Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Xét rằng, kể từ khi được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sức khỏe và sự yên tĩnh trong tâm hồn cho hơn 100 triệu người dân trên khắp thế giới; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tập luyện cổ xưa, thiền định, và học tập cách nâng cao tinh thần và thể chất; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là dựa trên những nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn, đó là “Chân thành, Từ bi và Kiên nhẫn” là đặc tính của vũ trụ; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và chủng tộc đến ước mơ chung về một xã hội hòa bình, khoan dung và từ bi hơn; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp được nhiều người dân ở mọi lứa tuổi trên khắp Colorado tập luyện; và

Vì vậy, bây giờ, tôi, David Casiano, Thị trưởng của Thị trấn Parker và thay mặt cho công dân của Thị trấn Parker, bằng cách này công bố ngày 13 tháng 5 năm 2011 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” trong thị trấn của chúng tôi.

Và vì thế tại đây, tôi tự tay đóng con dấu chính thức của thị trấn Parker vào ngày 2 tháng 5 năm 2011.

Thị trưởng, David Casiano

2011-5-6-minghui-parker-proc--ss.jpg

Ngày Pháp Luân Đại Pháp
Ngày 13 tháng 5 năm 2011

Xét rằng, kể từ khi được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sức khỏe và sự yên tĩnh trong tâm hồn cho hơn 100 triệu người dân trên khắp thế giới; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tập cổ xưa, thiền định, và học tập cách để nâng cao tinh thần và thể chất; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là dựa trên những nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn, đó là “Chân thành, Từ bi và Kiên nhẫn” là đặc tính của vũ trụ; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và chủng tộc đến ước mơ chung về một xã hội hòa bình, khoan dung và từ bi hơn; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp được nhiều người dân ở mọi lứa tuổi trên khắp Colorado tập luyện; và

Xét rằng, tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp luôn luôn là miễn phí.

Vì vậy, bây giờ, tôi, Susan M. Osborne, Thị trưởng của Boulder, Colorado, bằng cách này công bố ngày 13 tháng 5 năm 2011 là

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Thị trưởng, Susan M. Osborne

2011-5-6-boulder-proclamation--ss.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/7/科罗拉多州帕克郡、波德市分别宣布法轮大法日-240273.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/8/125014.html

Đăng ngày 13-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share