[MINH HUỆ 17-05-2010] Ngày 12 tháng 5 năm 2010, bà Cherelle Parker, đại diện cho Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, đã viết lá thư sau đây cho Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Greater Philadelphia để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2010.

2010-5-16-pa-support-letter-01--ss.jpg

Người đại diện cho Khối thịnh vượng chung Pennsylvania. Ngày 12 tháng 5 năm 2010

Thưa ông Ngô (Wu):
Cám ơn ông đã cho phép tôi được chia sẻ trong dịp kỉ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Chân, Thiện, Nhẫn, các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, đã vượt ra ngoài ranh giới của nền tảng chủng tộc và dân tộc và được nhiều người, không kể ở địa vị xã hội và hoàn cảnh kinh tế nào, đánh giá cao.

Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một nền tảng của quyền dân chủ và tự do. Tôi tự hào được phục vụ một đất nước nơi mà các cá nhân ở địa vị nào cũng đều có thể biểu đạt cá tính của họ theo những cách khác nhau.

Tôi vinh dự ủng hộ cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, và tôi hoan nghênh Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Greater Philadelphia đã đem lại sự kiện quan trọng này. Tôi xin chúc cho sự kiện này tiếp tục đạt được nhiều thành công.
Thân mến,

Cherelle Parker
Người đại diện của Bang
Khu Lập Pháp số 200
________________________________________

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/17/223851.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/5/18/117136.html
Đăng ngày 2-6-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share