Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2021] Tôi muốn chia sẻ hai thể ngộ mà tôi và vợ, cũng là một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp, đã ngộ ra gần đây.

Thể ngộ mới về các câu khẩu quyết của bài công pháp thứ ba: Quán Thông Lưỡng Cực Pháp

Vào một buổi sáng, khi đang luyện công đến bài công pháp thứ ba, Quán Thông Lưỡng Cực Pháp, tôi nghe giọng Sư phụ đọc:

“Tịnh hoá bản thể, Pháp khai đỉnh để;
Tâm từ ý mãnh, Thông thiên triệt địa.
(Chương II Đồ hình và Giải thích động tác, Đại Viên Mãn Pháp)

Tôi đột nhiên có được thể ngộ mới. Tôi luôn tin rằng “quán thông lưỡng cực” xảy ra trong thời gian, không gian bên trong thân thể con người này. Tuy nhiên, cực cao nhất thực sự của vũ trụ mà Sư phụ nói đến có thể ở các tầng vi quan hơn trong các không gian khác, vượt xa khỏi bầu trời của không gian này.

Với thể ngộ đó, tôi đã có một nhận thức mới về “lưỡng cực”, ý nghĩa của “Pháp khai đỉnh để” và “thông thiên triệt địa”. Chúng không chỉ là cực cao cực sâu hay cực xa ở trong chiều không gian của chúng ta; bởi vì “lưỡng cực” thực sự, và “thông thiên triệt địa” đều diễn ra ở các tầng vũ trụ từ hồng quan đến vi quan, tại tầng tầng không gian. Tất cả đều đạt đến độ cực cao cực sâu và cực xa.

Tôi hiểu rằng khi chúng ta luyện bài công pháp thứ ba, thì tầng tầng thân thể chúng ta cũng đồng thời xung quán, từ vi quan xung quán đến hồng quan, rồi lại từ hồng quan xung quán đến vi quan. Dưới sự gia trì của Sư phụ, thân thể chúng ta không ngừng được tịnh hóa, cải biến và thăng hoa. Với thể ngộ này, tôi cảm thấy rằng thân thể mình đã lập tức trải qua những biến hóa vô cùng to lớn.

Nhận thức mới về khẩu quyết phát chính niệm

Vào một ngày nọ, khi chúng tôi đang phát chính niệm, vợ tôi đã ngộ ra rằng những nhận thức về khẩu quyết phát chính niệm trước đó của mình không đúng. Cô ấy từng tin, vô tình hay hữu ý, rằng “Tôi” đang tiêu diệt tà ác và “Tôi” đang phát chính niệm. Vì suy nghĩ rằng “Tôi” đang phát chính niệm nên lực lượng bị hạn chế và tác dụng cũng nhỏ.

Trên thực tế, điều thực sự khởi tác dụng đó chính là Pháp.

“Pháp chính càn khôn, Tà ác toàn diệt.
Pháp chính thiên địa, Hiện thế hiện báo.”
(Hai thủ ấn phát chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ II)

Pháp chính lại hết thảy những thứ lệch lạc và Pháp thanh trừ hết thảy thế lực tà ác. Khi nhận ra điều này, cô ấy đã tĩnh lại và phát chính niệm đạt đến trạng thái uy lực chưa từng thấy.

Trên đây là thể ngộ gần đây của chúng tôi. Xin chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu,Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/23/424117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/4/193943.html

Đăng ngày 06-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share