Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2021] Các đồng tu ở Trung Quốc vẫn nói về việc không mang theo điện thoại di động tới nhà của học viên khác hoặc mang theo điện thoại di động khi họ ra ngoài để làm các việc chứng thực Đại Pháp, do lo ngại về vấn đề an toàn nảy sinh từ việc giám sát điện thoại di động. Tôi muốn nhắc nhở các đồng tu rằng chúng ta cũng cần chú ý đến an toàn điện thoại di động ngay cả ở trong nhà của mình.

Với công nghệ hiện đại ngày càng tiên tiến,kẻ xấu có thể xâm nhập vào điện thoại của chúng ta để nghe lén hoặc ghi hình chúng ta. Ngay cả khi chúng ta nói chuyện với người thân về những thứ không liên quan đến Đại Pháp ở nhà, cảnh sát vẫn có thể nghe lén họ và biết được suy nghĩ cùng tính cách của các học viên. Nếu các đồng tu nói chuyện về những điều liên quan đến Đại Pháp, vậy thì cảnh sát sẽ biết được đầy đủ các đồng tu đang làm gì và mối quan hệ của họ với những người khác.

Hơn nữa, một số đồng tu nói rằng họ đã thấy một thiết bị ở Sở cảnh sát. Khi cảnh sát nhập bất kỳ số điện thoại nào trên thiết bị này, nó sẽ hiển thị lên màn hình những gì chủ nhân điện thoại đang làm và môi trường xung quanh họ.

Vậy thì, khi các đồng tu của chúng ta học Pháp tại nhà, luyện công, truy cập vào trang web Minh Huệ hoặc in tài liệu thông tin, tà ác có thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Quá dễ dàng để họ nắm được toàn bộ suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Do đó, vì an toàn của chính chúng ta, khi ở nhà, chúng ta cũng phải tạo thành thói quen để điện thoại di động của mình ở nơi mà tà ác không thể thấy được chúng ta làm gì hay nghe thấy chúng ta nói gì. Chúng ta không bao giờ được mang điện thoại di động theo một cách tùy ý. Khi chúng ta vì thuận tiện cho chính mình, chúng ta cũng đang tạo thuận lợi cho tà ác theo dõi chúng ta.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả trong trạng thái tu luyện hiện tại, nhằm cùng các học viên giao lưu chia sẻ để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (“Thực tu”– Hồng Ngâm)]

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/30/427576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/11/194044.html

Đăng ngày 13-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share