Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2021] Gần đây tôi có một thể ngộ, đó là xem thường người khác sẽ thực sự ngăn cản chúng ta đề cao. Nếu chúng ta xem nhẹ vấn đề của người khác khi ai đó chia sẻ thể ngộ tu luyện của họ, thì vô thức chúng ta sẽ không chú ý tới những chia sẻ của họ và không đặt tâm vào những điều họ nói. Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận vấn đề một cách hời hợt và không có được nhận thức sâu sắc. Nếu có người không được chúng ta xem trọng chỉ ra những thiếu sót của chúng ta, rất có thể chúng ta sẽ không đồng ý với những gì họ nói cũng như không nghe theo lời khuyên của họ. Do vậy, chúng ta không thể kịp thời đề cao tâm tính.

Xem thường người khác có lẽ do tâm kiêu ngạo, hoặc đố kỵ dấy khởi. Nó cũng có thể xuất phát từ văn hóa Đảng. Nếu chúng ta đào sâu tìm hiểu gốc rễ vấn đề này, chúng ta cũng sẽ thấy được nhiều chấp trước khác.

Những học viên xem thường người khác có xu hướng thổi phồng cái tôi bản thân, và dẫn đến biểu hiện tự tâm sinh ma. Khi làm vậy, các học viên không thể tạo thành một chỉnh thể mà trái lại, sẽ phát sinh rào cản giữa họ. Xem thường người khác là một tâm chấp trước rất xấu cần phải trừ bỏ.

Trên đây là một số nhận thức gần đây của tôi về tu luyện. Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp, xin hãy từ bi chỉ giúp.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/27/426203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/3/193505.html

Đăng ngày 21-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share