Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 06-12-2020] Đệ tử Đại Pháp gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh, mỗi người đều tận dụng những ưu thế của bản thân để làm các hạng mục cứu người khác nhau. Trong khi làm việc cứu người, chúng ta có thể gặp khó khăn, nhưng nếu chúng ta tu luyện bản thân dựa trên Pháp, chúng ta có thể vượt qua tất cả.

Một hạng mục mà tôi tham gia là một nhóm các học viên sản xuất lịch giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Có lần chúng tôi làm bảy thùng lịch lớn nhưng không có học viên nào đến lấy để phân phát. Chúng tôi không rõ đã làm sai điều gì.

Chúng tôi đã dừng công việc này lại để tập trung vào việc học Pháp và hướng nội. Khi đọc đoạn giảng Pháp dưới đây, chúng tôi đã minh bạch.

Sư phụ giảng:

“Những việc chư vị làm ấy bản thân [chúng] không phải tu luyện. Chư vị mở công ty cũng vậy, hạng mục Đại Pháp của chư vị cũng vậy, chư vị làm gì đó cũng vậy, bản thân những cái đó không phải tu luyện; nhưng thái độ chư vị làm việc, đối đãi vấn đề này và giải quyết vấn đề kia như thế nào, dùng tiêu chuẩn đệ tử Đại Pháp người tu luyện mà đối đãi chúng và xử lý chúng cho tốt, thì đó là tu luyện!”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Chúng tôi tự hỏi: “Trong khi làm lịch tâm thái của chúng tôi như thế nào?” Chúng tôi nói về những điều trong cuộc sống hàng ngày, như tiền bạc và nhà ở. Chúng tôi nhận ra rằng trong khi làm lịch cần có tâm thái đúng, mang theo tâm cứu người thuần chính. Chúng tôi liền lấy tất cả các tờ lịch ra và phát chính niệm hướng về chúng, thanh lý tất cả những niệm bất hảo, sau đó tăng cường chính niệm, thanh trừ hết thảy những nhân tố và sinh mệnh tà ác can nhiễu đến việc chúng sinh được đắc cứu.

Ngày hôm sau, các học viên đã đến lấy lịch và còn đặt thêm hai thùng nữa. Sau đó, một thành viên trong nhóm chúng tôi tới và phát hiện lịch đã được phân phối hết, liền nói: “Quả thật chúng ta nên học Pháp nhiều hơn! Chỉ bằng cách tu luyện dựa trên Pháp, chúng ta mới có thể thực sự giải quyết được các vấn đề.”

Chúng tôi nhận thấy rằng một số học viên đến lấy lịch đã không có nhận thức đầy đủ về Chính Pháp và vẫn còn đang ở trong trạng thái tu luyện bản thân. Một số người khác thì không có mục đích thuần chính khi phân phối lịch. Để làm tốt hạng mục này, chúng tôi đã phát chính niệm nhiều hơn. Chúng tôi đã đến các khu vực nơi các học viên đang phát lịch để giúp họ phát chính niệm, đặc biệt là khi họ đang gặp can nhiễu.

Chúng tôi đã gặp vấn đề tương tự khi chúng tôi làm lịch vào năm sau. Chúng tôi cảm thấy rằng lần này tâm thái của chúng tôi đã phù hợp với Pháp, không có những niệm đầu bất hảo, tại sao vẫn gặp vấn đề. Chúng tôi đã dừng công việc này lại và học Pháp.

Sư phụ giảng:

“Con người đang lựa chọn việc lớn tồn-vong ấy, tà ác không dám can nhiễu, nhưng nhân tố tà ác đó đang can nhiễu đến truyền tin và năng lực tiếp thụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2005)

Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ một số học viên vẫn chưa biết ở chỗ chúng tôi có lịch giảng chân tướng, còn một số học viên khác lại không tìm được chúng sinh để phân phát lịch. Chúng tôi bắt đầu phát chính niệm nhắm vào các sinh mệnh và nhân tố tà ác đang can nhiễu đến việc các đồng tu và chúng sinh tiếp nhận tin tức. Trong vòng vài ngày, toàn bộ lịch đã được các đồng tu đến lấy hết.

Sư phụ giảng rằng:

“Chúng ta làm người luyện công chân chính, cần phải từ tầng rất cao mà xét vấn đề, không thể dùng quan điểm của người thường mà xét vấn đề”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện tới ngày hôm nay, mỗi khi gặp vấn đề, chúng ta nên nhảy ra khỏi tư duy của người thường và nhìn nhận các vấn đề từ trên cơ điểm của Pháp. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thoát ra khỏi người thường, mới có thể thoát ra khỏi lý của cựu vũ trụ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/6/做事情不是修炼-416073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/16/191424.html

Đăng ngày 20-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share