Tác phẩm của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Cheongju, Hàn Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2021]

ed83ba2092ae616b9b98f5c493791163.jpg

Trong thế giới đang bị đại dịch hoành hành hiện nay, nơi mà trận chiến chính-tà đang diễn ra khốc liệt và con người đang phải chật vật để phân biệt đúng sai, Pháp Luân Đại Pháp mang hy vọng đến cho thế giới và soi sáng con đường hướng về tương lai.

Mặc cho 21 năm gian nan và khổ nạn, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp giống như hoa sen tinh khiết sau cơn mưa, vẫn luôn kiên định và giữ vững đức tin của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/14/422684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/15/193708.html

Đăng ngày 16-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share