Tác phẩm của Liên Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2021]

c53d134a535a2119e5644e28c9318b57.jpg

Ý nghĩa các chữ trên bức tranh: Chân – Thiện – Nhẫn

Kích thước: 30 x 35 cm

* Những đốm trắng trên đồ hình Pháp Luân được rắc vàng trước khi đóng khung

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/2/424408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/3/193508.html

Đăng ngày 05-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share