Tác phẩm của Thiên Ước, một học viên tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 01-06-2021]

c6de4d8ff21b95ddca4f10ad93294e7e.jpg

Tác phẩm “Thiên ý thạch” (tảng đá tiết lộ ý Trời) là nói về một tảng đá ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu đã phát hiện được, trên đó có khắc sáu chữ tiếng Trung, đó là “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” (nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị diệt vong) khắc trên tảng đá phía sau trên bức tranh. Các chữ màu xanh trên tảng đá phía trước là “Khu Thắng cảnh Quốc gia Bình Đường”, còn hai chữ màu vàng kim là “Thiên thư” (sách Trời).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/1/425889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/3/193512.html

Đăng ngày 05-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share