Tác phẩm của Nguyên Xu
[MINH HUỆ 03-06-2021]

2021-5-8-mh-painting-xdz-xf--ss.jpg

Bức họa này thể hiện vẻ đẹp thuần khiết của một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/3/424401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/5/193553.html

Đăng ngày 07-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share