Tác phẩm của Vương Vũ Hằng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2021]

cc619f57a84898ce58c6cd23e322d642.jpg

Trong thế giới trần tục, Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện cổ xưa tập trung vào giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, cung cấp một con đường nhanh chóng và trực tiếp giúp đề cao tâm tính của một người, giống như con đường chính (dòng chữ trên đó viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”) trên núi đưa con người nhanh chóng lên thẳng đến đỉnh núi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/10/422682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/11/193651.html

Đăng ngày 13-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share