[MINH HUỆ 02-06-2021]

ce8e62ac05885c2f4ad0d19be0e3e6bd.jpg

Ý nghĩa các chữ tiếng Trung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Bức tranh cắt giấy này lấy cảm hứng từ một bức tranh đăng trên trang web Minh Huệ kể về những chiếc hồ lô trên thiên thượng ban phước lành cho thế nhân. Trong văn hóa cổ Trung Hoa, hồ lô tượng trưng cho sức mạnh trừ tà ma. Từ tiếng Trung – húlu – đồng âm với từ “bảo hộ” và “may mắn”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/2/425781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/3/193510.html

Đăng ngày 05-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share