Tác phẩm của Vô Cầu, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2021]

e146a4ac39d29f47797230a3bd0df5c3.jpg

Bức tranh này miêu tả thiên quốc với mây ngũ sắc và những bông hoa sen tuyệt đẹp, thể hiện nội tâm an nhiên tự tại của một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/13/425890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/14/193694.html

Đăng ngày 16-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share