Bài viết của Thái Mặc, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-6-2021]

56f19bd0ba61c7fdb0e3009046a1553e.jpg

Gấm hoa thường lạc chốn nhân gian
Danh lợi tình hận, nhiễm bụi trần
Buồn vui ly hợp đều là khổ
Hồng trần lệ rơi, tâm ủ rũ

Đắc Pháp tu luyện tìm lại tâm thuở ban sơ
Ma nạn càng khiến tâm chí kiên định
Sư phụ ban bút thần, tài hội họa
Trợ Sư chính Pháp mở ra trời mới

Ta muốn giương rộng đôi cánh phi thiên
Quang minh vô hạn thiên địa bao la
Phật ân hạo đãng phổ truyền bất tận
Chỉ có tinh tấn hoàn thành thệ nguyện.

Chú thích: Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Kích thước: 102 x 50 cm. Dòng chữ xung quanh mặt trời trong hình có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/6/425782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/8/193606.html

Đăng ngày 12-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share