Tác phẩm của Quy Chân

[MINH HUỆ 04-06-2021]

9e631d4be07e5e397b1000d502b3962f.jpg

Kích thước: 150 x 90 cm

Ghi chú: Bức họa này được lấy cảm ứng từ video “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”.

Thương sinh quy chính đạo,

giang sơn phục thanh minh

Tác giả của bức họa tin rằng những người ủng hộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn (những ký tự được khắc trên núi ở vị trí trung tâm của bức tranh) và giữ trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” (những chữ trên biểu ngữ ở góc dưới bên phải) sẽ được phúc báo và có một tương lai tươi sáng.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/4/424348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/6/193570.html

Đăng ngày 08-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share