[MINH HUỆ 14-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Trường Xuân (18); Nông An (2); Cửu Đài (2); Triều Dương; đường Hòa Bình; Lục Viên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/长春大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–425482.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share