[MINH HUỆ 14-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành Khẩu; Nam Ngạn (3); Cửu Long Pha (2); Trùng Khánh (7); Giang Bắc (5); Bắc Bội; Trường Thọ (2); Du Trung; Nam Xuyên; Kỳ Giang; khu Mỏ Tùng Tảo; Giang Tân (2); Đồng Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/重庆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–425480.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share