[MINH HUỆ 14-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hán Trung; Bảo Kê (6); Vị Tân, Bảo Kê (5); đường Khương Đàm, Bảo Kê (2); Trần Thương; đường Bảo Bình, Kim Đài; Kim Đài; Hàm Dương (2); Lễ Tuyền; Thành Cố, Hán Trung.


 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/陕西大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–425483.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share