[MINH HUỆ 14-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thanh Đảo (14); Hoàng Đảo (6); Lai Tây; Bình Độ; Giao Châu; Thành Dương (4); Tức Mặc; Bình Độ (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/青岛大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-30条–425484.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share