[MINH HUỆ 14-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Kê Quan (2); tổ giảng chân tướng tại Hổ Lâm; Kê Tây (9); Hổ Lâm (2); Mật Sơn (5); Kê Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/鸡西大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–425486.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share