[MINH HUỆ 14-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bột Lợi, Thất Đài Hà (2); Thất Đài Hà (4); Hổ Lâm; Mẫu Đơn Giang (2); Khánh An; Thanh Đảo; Đại Hưng An Lĩnh (2); Tuy Lăng, Tuy Hóa; Tuy Hóa (2); Hắc Hà (2); Hắc Long Giang (3); Bảo Thanh, Song Áp Sơn; Thiết Lực, Y Xuân; Hoa Nam; Y Xuân; Hạc Cương; Hữu Nghị, Song Áp Sơn; Y Lan, Cáp Nhĩ Tân.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/黑龙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–425487.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share