[MINH HUỆ 14-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tề Tề Cáp Nhĩ (13); Kiến Hoa; Phú Dụ (7); Ngang Ngang Khê; Y An; Cam Nam.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/齐齐哈尔大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–425488.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share