[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Sơn Đông (3); Uy Hải: Nhật Chiếu; Lai Châu, Yên Đài (3); Tân Châu (2); Chi Phù, Yên Đài (4); Tri Xuyên, Tri Bác; thôn Chu, Tri Bác; Trâu Bình; Tế Ninh; Chiêu Viễn, Yên Đài; Yên Đài (2); Lai Dương, Yên Đài (2).

Điểm học Pháp ở: Hà Trạch; Hoàn Thúy, Uy Hải.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–425567.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share