Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Peru

[MINH HUỆ 29-04-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Peru đã hội tụ tại Quảng trường Plaza de la Democracia ở thủ đô Lima, để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, và nói cho mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã giương các biểu ngữ, trưng bày các áp phích và tổ chức thắp nến tưởng niệm để phơi bày bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

f6ad2c2a0967ed57d6190d2b6b1cae4a.jpg

1bb586988b13b8c676dd9582909b0ce3.jpg

8750a3d0486bddfbd5dd23ae4b2bef40.jpg

Các học viên nói cho mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

Các học viên đã sử dụng loa để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và giải thích lý do vì sao họ lại tổ chức hoạt động này. Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thỉnh nguyện lên Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh. Họ yêu cầu thả các học viên bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân, và được công nhận quyền thực hành tín ngưỡng hợp pháp của mình. Không lâu sau đó, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp trên phạm vi toàn quốc nhắm vào Pháp Luân Công và bắt đầu bắt giữ các học viên.

524ebbd333bca7b2c92c24ff89bf639c.jpg

c05a9d4dd51c439a86b1ed07e80374aa.jpg

Các học viên trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều người đi bộ đã dừng chân để hỏi các học viên họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Các học viên đã giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp được hướng dẫn miễn phí và có 13 điểm luyện công chung ở Lima và các thành phố khác ở Peru.

879e6f7584ea1d32b4ed955a6d25f2c5.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm

Vào buổi tối, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến để tưởng niệm các đồng tu đã bị bức hại đến chết trong cuộc bức hại kéo dài 22 năm qua.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/29/3988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/1/192120.html

Đăng ngày 03-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share