Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2021] Vào ngày 8 tháng 4 năm 2021, sáu phụ nữ ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Quốc Tú, 84 tuổi bị kết án 2,5 năm tù cùng với 3 năm quản chế. Bà Thẩm Quốc Phượng và bà Đỗ Hội Trân đều bị kết án 3 năm tù cùng với 3,5 năm quản chế. Bà La Triệu Lan, bà Hoàng Cương Tuấn và bà Ngụy Quốc Hoa đều bị kết án 3,5 năm tù giam. Mỗi học viên còn bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Sáu phụ nữ bị bắt giữ tại nhà của bà Lưu trong khi đang làm lịch chân tướng về Pháp Luân Công vào ngày 18 tháng 11 năm 2019.

Các học viên bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Thành Đô và vụ bắt giữ của họ đã được phê chuẩn vào ngày 26 tháng 12 năm 2019.

Trong phiên tòa xét xử các học viên tại Tòa án quận Tân Đô vào ngày 5 tháng 3 năm 2021, Phó Hoa, chủ tọa phiên tòa nói đùa rằng ông ta hầu như chỉ chuyên kết án các học viên Pháp Luân Công.

Từ năm 2016, thẩm phán Phó đã kết án chín học viên Pháp Luân Công khác, bao gồm: Bà Đinh Huệ, ông Lâm Tiểu Toàn và ông Trịnh Bân bị kết án vào năm 2016. Bà Đinh đã bị suy sụp tinh thần do bị tra tấn ở trong tù. Ông Phùng Quế Thanh bị kết án vào năm 2017. Bà Hoàng Hương Linh và bà Phó Phát Chi bị kết án vào năm 2019. Ông Trần Ấp Hâm cùng vợ là bà Trịnh Thiên Quỳnh đều bị kết ăn 1,5 năm tù vào ngày 24 tháng 9 năm 2020. Ông Vương Quốc Hoa bị kết án ba năm tù vào ngày 22 tháng 10 năm 2020.

Bài liên quan:

Sáu người phụ nữ cao tuổi bị đưa ra xét xử vì làm lịch chân tướng về Pháp Luân Công

Sáu cư dân Tứ Xuyên đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/17/423467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/25/192020.html

Đăng ngày 01-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share