Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 12-04-2021] Gần đây, tại sao đầu óc tôi cảm thấy mệt mỏi, đau đớn khi học Pháp? Tôi phát hiện ra, chính là những quan niệm hậu thiên, nghiệp tư tưởng, tâm chấp trước, những niệm đầu không tốt, tín tức bên ngoài can nhiễu, những điều đó đang đau đớn. Chúng đều là những thứ hậu thiên mà cái giả ngã hình thành, không phải là một phần trong sinh mệnh của tôi và chúng cũng không thuộc về chân ngã của tôi. Bởi vì chúng hình thành trong đại não của thân thể tôi nên khi chúng đau đớn thì đại não của tôi cũng phản ánh ra sự đau đớn, mà đại não lại là một phần của cơ thể tôi. Vậy nên cơ thể tôi cũng sẽ phát sinh phản ứng, đó là cảm giác thấy đau đầu, không thoải mái. Thực chất, đều là những vật chất hình thành từ hậu thiên kia đang đau, đang mệt mỏi.

Đại Pháp là từ bi, khi học Pháp là chủ ý thức của tôi đang học, vốn dĩ phải mang đến cho cơ thể cảm giác thoải mái, dễ chịu, tốt đẹp, vậy tại sao những vật chất hậu thiên kia lại đau đớn, rã rời khi tôi học Pháp đây? Là bởi, Pháp đang tiêu trừ chúng nên chúng muốn ngăn chở tôi không được tiếp tục học Pháp, chúng chính là đang giãy chết. Chúng muốn khiến đại não tôi rã rời, đau đớn để tôi không học Pháp nữa, nhưng chúng đã không làm được, bởi vì học Pháp là điều tôi nhất định phải làm, là bảo chứng cho việc tôi có thể làm tốt hết thảy hay không! Càng đau thì tức là đang cấp tốc tiêu hủy chúng đi! Vì vậy, tôi phải phân biệt rõ sự đau đớn này không phải là bản ngã của tôi đang đau, mà chính là chúng đang đau đớn, là giả ngã đang đau. Vậy thì cứ để chúng đau đi, để chúng bị tiêu hủy toàn bộ thì sẽ không còn cảm thấy đau nữa!

Cũng giống như nghiệp lực trên thân thể vậy, khi tiêu nghiệp thì cơ thể sẽ đau, sẽ khó chịu, là vì đang tiêu nghiệp mà! Khi đó nếu có đủ nhẫn nại chịu đựng thì nghiệp sẽ được tiêu trừ, quan cũng vượt qua được!

Vậy nên, khi cơ thể của người tu luyện cảm thấy khó chịu, đau đớn không phải là bệnh mà là đang tiêu nghiệp, nhất định phải minh bạch rõ điểm này, chủ ý thức phải thanh tỉnh, phủ định thanh trừ tất cả giả ngã.

Một chút thể ngộ cá nhân, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/12/423180.html

Đăng ngày 30-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share